Alfred Adler’e Göre Kişilik Gelişiminde Doğum Sırasının Önemi

Kişilik gelişimi doğumdan başlayıp ömür boyu devam eden bir süreçtir. Çocukların belirli yaş aralıklarında edinmesi beklenen özellikler vardır. Bu özelliklerin doğru bir şekilde kazanılmasında en büyük rol oynayan çocuğun ebeveynleridir. Psikolog Alfred Adler; anne ve babası ne kadar uygun bir ortam hazırlayıp etkili bir iletişim kursa dahi çocuğun doğum sırasının, Read more…

Çocuk Büyütmede Ebeveyn Etkisi

Kız ya da erkek çocuk fark etmez büyümelerinde annenin olduğu kadar babanın rolü de büyüktür. Çocukların anneleri ile olduğu kadar babalarıylada güven ilişkisine, ilgi ve sevgisine ihtiyaçları vardır. Baba figürü, erkek çocuğun kendini daha güçlü hissetmesini sağlar. Aynı zamanda anne dışında birisini göreceğinden dolayı paylaşmayı ve başkalarını da sevebilmeyi öğrenir. Read more…